گالری تصاویر

گزارش شبکه خبر از رکورد شکنی ۵۱۱۰ شنای باستانی بنیانگذار و رئیس سبک فول کونگ فو؛
استاد بزرگ یوسفعلی محمدی

میت زنی قهرمان جهان استاد عبدالله آسیون نایب رئیس سبک در همایش بزرگ سبک فول کونگ فو در سال ۱۳۸۱

اینستاگرام فول کونگ فو

Follow @fullkungfu.ir