در باره ما

سبک فول کونگ فو

ما یک خانواده قدرتمند بین المللی هستیم. اگر قصد دارید
شکست ناپذیر باشید
به جمع خانواده فول کونگ فو خوش آمدید

استاد یوسفعلی محمدی در سال ۱۳۷۵ به همراه چند تن از قهرمانان خود شروع به پایه ریزی سبک فول کونگ فو نمود. طی این سال ها به معرفی و گسترش سبک خود در داخل و خارج کشور پرداخت و بالاخره در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۱ سبک فول کونگ فو را رسماً با مجوز رئیس فدراسیون وقت به ثبت رساند